Revize, kontroly a čištění komínu

Pokud již máte komín, měli byste se obrátit na kominíka, aby provedl povinnou kontrolu komínu.

Co by měl kominík udělat

Práce kominíka by měla spočívat v kontrole spotřebiče, kontrole kouřovodu, vyčištění kouřovodu, kontrole komínu, změření výšky a průměru komínu, vyčištění komínu a vybrání popela z komínu. Kominík by měl vystavit doklad o zaplacení, a poslat zprávu s výsledkem kontroly. Kvalitní kominické firmy vysílají na výjezd 2 kominíky a vydávají knížku pravidelných kontrol, kam si majitel komínu zapisuje čištění svépomocí a jednou za rok čištění kominíkem.

Kvalitní kominické firmy nabízejí tyto služby:

Ve fázi projektu

 • posouzení projektu (soulad s ČSN 1443, ČSN 73 4201, stavebním zákonem apod.)
 • výpočet dimenze spalinové cesty
 • projekt komínu při jeho dostavbě do objektu
 • projekt rekonstrukce komínu

Ve fázi přípravy stavby

 • posouzení vhodnosti konkrétního řešení, systému a dodavatele
 • konzultace

Ve fázi provozu

 • čištění komínů
 • kontroly komínů
 • revize komínů
 • likvidace spalinových nečistot
 • měření tahu
 • měření spalin
 • dodávka detektorů požáru a CO

Další práce

 • pasportizace komínů
 • konzultace
 • posudky

created by Walter Sodomka, Copyright © 2017 Komíny-komín. All rights reserved. kominy.messy.cz