Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete termínovaný seznam našich školení

 

Členové Komínové asociace – APOKS mají nárok na slevu dle typu členství: Členství

Připravujeme: 

 PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ


PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ pořádaných ve spolupráci s
KOMÍNOVOU ASOCIACÍ – APOKS

září – prosinec 2019
Místo konání: Olivová 1412, 251 68 Kamenice (okr. Praha-východ)

Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Odborné školení týkající se bezpečného řešení prostupů komínu hořlavými konstrukcemi je určeno pro projektanty, přípraváře, vedoucí staveb, montážníky komínů a revizní techniky.  Školení je zaměřeno na požadavky a způsoby technických řešení při navrhování a realizaci spalinových cest v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách. Účastníci školení budou, mimo jiné, seznámeni s výsledky laboratorního měření a s následným využitím těchto poznatků v praxi.

Termíny: úterky 10. září, 8. října a 26. listopadu 2019
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec, Walter Sodomka – ředitel APOKS,
Veronika Buková – výpočty spalinových cest
Cena školení: 650 Kč 

Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3-6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Dopolední část je zaměřena na teoretickou průpravu a vysvětlení souvislostí – přednáší
Ing. Waltr Sodomka. Ve druhé části školení je probírán samotný výpočtový program,
uživatelské ovládání a konkrétní příklady výpočtů – přednáší Veronika Buková.

Jednodenní školení:
Termíny: středy 11. září a 13. listopadu 2019
Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 2 500 Kč

Dvoudenní školení:
Termíny: středa a čtvrtek 16. – 17. října 2019
Rozsah školení: 16 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 5 000 Kč

Individuální školení pro jednu osobu: po dohodě
Cena školení: 2 500 Kč

Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení

Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
  • produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů RodStation a Cre-Away, komínové doplňky K+W, komínové izolační průchodky a šachty – SAVE ENERGY, nerezové komíny RAAB

Termíny: úterky 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince 2019
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Veronika Buková – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč  

Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů. Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.

Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
  • školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách

Termíny: pondělky 16. září, 11. listopadu, a 9. prosince 2019
Školitel: Veronika Buková – odborně způsobilá osoba v BOZP
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách 

Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY

Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek SAVE ENERGY
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
  • praktická ukázka montáže a ukázky realizací

Termín: čtvrtky 5. září a 10. října 2019
Školitel: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

Spalinové cesty z pohledu provozovatele

Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
  • důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)

Termín: pátky 18. října a 6. prosince 2019
Přednáší: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – ředitel Komínová asociace – APOKS
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč 

Odstraňování dehtu pomocí přípravku Cre-Away – produktové školení

Školení je určeno pro kominíky. Absolvent školení obdrží osvědčení „Autorizovaná firma pro používání přípravku Cre-Away“

Termín: pátky 6. září, 11. října a 15. listopadu 2019
Přednáší: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – ředitel Komínová asociace – APOKS
Rozsah školení: 2 hodiny (od 9.00 hod. do 11.00 hod.)
Cena školení: zdarma

Ceny za školení jsou vč. DPH
Přihlášku je možné provést e-mailem: bukova@messy.cz
Veronika Buková –  tel. 725 504 736          

spolupracujeme s:

Logo - Kominictví MESSY - velké