Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete informace o naší osvětové činnosti v oblasti komínů a kominictví.

messy banerLogo - Kominictví MESSY - velké

 

Připravujeme: 

pátek 15. září 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

úterý 26. září 2017
 
Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů
a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 950 Kč školení BOZP + 950 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

 úterý 3. října 2017
Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY 50
Školení je určeno montážním firmám.

Absolventi obdrží certifikát pro montáž komínových šachet a izolačních průchodek SAVE ENERGY 50
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru) 

středa 4. října 2017
Pokračovací školení ke konferenci „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
Uzavřené školení pro účastníky konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ 

Cílem školení je prohloubit poznatky týkající se problematiky návrhů, výpočtů a začleňování komínů do dřevostaveb a úsporných staveb.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 350 Kč

středa 11. října 2017
Začleňování komínů do energeticky úsporných domů, dřevostaveb a montovaných staveb

Školení je určeno odborníkům ve stavebnictví, architektům, projektantům, přípravářům a vedoucím staveb.
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč 

15. listopadu 2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.

Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 450 Kč)

 pátek 1. prosince 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

pátek 15. prosince 2017
Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 300 Kč

Proběhlá školení

Rok 2017 

21.06.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

20.06.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedoucí

16.06.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

06.06.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

25.05.2017
Školení BOZP a BOZP při práci ve výškách
-školení pro členy MKS Brno
Místo konání: SOU Brno – Bosonohy 

24.05.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

 23.05.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedo
ucí

19.5. odborný článek na serveru TZB-info Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva
autoři: Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková

 19.05.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

16.05.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

Výstava DŮM A ZAHRADA LIBEREC – 3. – 7. května 2017

19. – 20.04.2017 Konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
 Zpráva o konferenci Komíny v pasivních domech a dřevostavbách

Výstava DŮM A ZAHRADA LOUNY – 13. – 16. dubna 2017

VH SKČR Seč – 8.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY

VH MKS Brno – 6.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                   – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

VH Pražského cechu – 3.3.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                              – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

Výstava STAVÍME BYDLÍME Třebíč – 8. a 9. února 2017

 
Rok 2016

VH Středočeského cechu – 4.11.2016  – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY

 

 

 

created by Walter Sodomka, Copyright © 2017 Komíny-komín. All rights reserved. kominy.messy.cz