Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na často opakované dotazy.
Veškeré dotazy, které jsme prozatím zodpověděli naleznete zde: Ptejte se

Dva spotřebiče do jednoho komínu?

Vámi popisované zapojení je jednak v rozporu s normou ČSN 73 4201 (odst.9.2.) a jednak je z důvodu možnosti pronikání spalin do interiéru velice nebezpečné. Takto zapojená soustava teoreticky funguje pouze v případě, že jsou v provozu oba spotřebiče a že v žádné z místností není podtlak. Pokud toto splněno není, je reálné nebezpečí pronikání spalin do interiéru (u vrchního je samozřejmě vyšší).
Řešením je pouze zapojení jednoho spotřebiče, případně řešení s komínovým ventilátorem, komínovými klapkami a elektronickou regulací, které je však finančně náročné a potenciálně poruchové.
Závěrem lze obecně shrnout, že připojení více spotřebičů do jednoho komínu je vždy velice rizikové a v principu ho nelze doporučit. Několik limitních případů již skončilo poškozením zdraví nebo smrtí.

Musím povinně vložkovat komín pokud nevyhovuje stávající normě?

ŽÁDNÝ PŘEDPIS OBECNĚ VLOŽKOVÁNÍ NEPŘEDEPISUJE !!!
Vložkování je jedním ze způsobů, jak řešit situaci, kdy komín je natolik poškozen, že nemůže být bezpečně provozován, nebo jeho provedení neodpovídá požadovanému spotřebiči. Současně lze ovšem většinou situaci řešit i jiným způsobem. Někdy lze vložkováním dokonce stav komínu zhoršit.

Pokud jakýkoliv odborník doporučuje vložkování, musí k tomu uvést technický důvod. Odvolávat se na obecný předpis je minimálně nemorální, ale spíše protizákonné.

Jak se zbavím „meluzíny“ v komíně?

Zde bohužel není možná jednoznačná odpověď. Příčin tady může být více a obvykle je nutno postupovat metodou „pokus – omyl“. Často bývá na vině nízká výška komínu nad střechou, uvolněná vložka, rezonující část hlavice, podtlak v objektu a podobně. V podobných případech lze doporučit především odbornou kontrolu kominíkem nebo revizním technikem pro odhalení možných příčin.

Rozhodně nelze doporučit osazování různých typů „větrných hlavic“. Tyto představují značnou tahovou ztrátu v kombinaci s možností zanesení. Tím mohou způsobit snížení komínového tahu vedoucí až k fatálním důsledkům.

Co dělat když si chci zapojit krb do stávajícího nepoužívaného komínu

Postup při připojování nového spotřebiče je poměrně jasně dán legislativou. Komín by měl posoudit revizní technik spalinových cest. Ten rozhodne, zda je komín ve vyhovujícím stavu, schopen provozu a odpovídá požadavkům připojovaného spotřebiče. Pokud v rámci tohoto posouzení jsou zjištěny závady, je nutno je vyřešit před připojením spotřebiče.
Jako „vánoční bonus“ lze připojit radu: Pokud Vám technik (kominík) začne okamžitě vnucovat vložkování komínu nerezovou vložkou, obraťte se raději na někoho jiného. Vložkování komínu není totiž vždy nezbytnou úpravou. Poměrně častý je případ, kdy vložkování není nutné, protože komín vyhovuje normě ČSN 73 4201 a ještě častější je případ, kdy provedení komínu je tak nevyhovující, že vložkování tento stav nevyřeší a nejefektivnější cestou je kompletní rekonstrukce (výměna). Ujistěte se proto, že příslušný technik obě tyto varianty posoudil a proč je případně zavrhl. Kominíci totiž rádi vložkují ……….

 

Partner Komínové asociace