Kotlíkové dotace 2019

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací

Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám. V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové kondenzační kotle (21 %).

Kde a kdy můžete žádat?

Po vyhlášení výzvy na krajském úřadě: Kontakty na krajské úřady

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Video k aktuálnímu tématu kotlíkových dotací.

Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke kotlíkovým dotacím.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE

Co podporují
Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory
Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci
– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
– nová otopná soustava
– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
– projektová dokumentace

Bonusy
Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy

Od 1. září 2022 provoz těchto kotlů zcela zakázán – stanoveno zákonem v roce 2012 – pokuta až 50 000 Kč. V ČR aktuálně cca 300 tisíc těchto nevyhovujících kotlů.

Vyhodnocení 1. a 2. výzvy (prosinec 2018)

Schváleno 58 913 žádostí za 6,46 mld. Kč. Vyměněno 43 396 kotlů za 4,77 mld. Kč. Největší zájem byl o tepelná čerpadla (30 %).

Reálné efekty na životní prostředí z dosavadních výměn

Úspory emisí

  • TZL – 2 728 t/rok
  • Benzo(a)pyren 1,5 t/rok
  • CO2 – 388 162 t/rok

Úspory energie: 1 813 439 GJ/rok

 

 

 

 

 

Zdroje:
Tabulky: Ministerstvo životního prostředí – https://www.mzp.cz/