Normované výpočty

Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

V červnu 2016 vyšla v platnost změna Z2 kominické normy ČSN 73 4201:2010, podle které vzniká nově povinnost provést u každé revize  i normovaný výpočet spalinové cesty. Komínová asociace tuto službu nabízí nejen revizním technikům a kominíkům, ale i kamnářům, plynařům, stavebním firmám, projektantům a v neposlední řadě i cílovým zákazníkům.

Normovaný výpočet

Výpočty provádíme pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Pro zpracování výpočtu spalinových cest používáme výpočtový program KESA ALADIN. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových a teplotních podmínek. Celý výpočet, včetně použitých vstupních dat, je shrnut v podrobném protokolu o výpočtu. Dodavatel programu KESA ALADIN garantuje soulad výpočtového postupu s výše uvedenými ČSN EN.

Podklady a ceny

Vstupní data, potřebná pro výpočet spalinové cesty, nám dodává zákazník prostřednictvím vyplněného datového listu FORMULÁŘ JE KE STAŽENÍ ZDE.
Po vyplnění datového listu jej zašlete jako přílohu na info@kominy-komin.cz
Cena za jednoduchý výpočet (jeden průduch s jedním spotřebičem) je 620 Kč bez DPH.