Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete termínovaný seznam našich školení

Logo - Kominictví MESSY - velké

Členové Komínové asociace – APOKS mají nárok na slevu dle typu členství: Členství

Připravujeme: 

 PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ


květen – srpen 2019

leden – duben 2019

PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ 
pořádaných ve spolupráci s KOMÍNOVOU ASOCIACÍ – APOKS

květen – srpen 2019

Místo konání: Olivová 1412, 251 68 Kamenice (okr. Praha-východ)

1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Odborné školení navazuje na projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“ a je určeno pro projektanty, přípraváře, vedoucí staveb, montážníky komínů a revizní techniky.  Školení je zaměřeno na požadavky a způsoby technických řešení při navrhování a realizaci spalinových cest v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách. Účastníci školení budou, mimo jiné, seznámeni s výsledky laboratorního měření a s následným využitím těchto poznatků v praxi.
Termíny: 17. května a 7. června 2019 (vyhrazeno pro ADMD), 19. července a 9. srpna 2019
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec, Walter Sodomka – ředitel APOKS,
Veronika Buková – výpočty spalinových cest
Cena školení: 650 Kč

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3-6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Dopolední část je zaměřena na teoretickou průpravu a vysvětlení souvislostí – přednáší
Ing. Waltr Sodomka. Ve druhé části školení je probírán samotný výpočtový program,
uživatelské ovládání a konkrétní příklady výpočtů – přednáší Veronika Buková.

1. Jednodenní školení: Termíny: 5. června a 31. července 2019
Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 2 500 Kč

2. Dvoudenní školení: Termíny: 22.-23. května 2019
Rozsah školení: 16 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 5 000 Kč

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení

Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
– produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, komínové žáruvzdorné izolační průchodky a šachty – SAVE ENERGY systém, nerezové komíny RAAB
Termíny: 14. května, 11. června a 6. srpna 2019
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Veronika Buková – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč

4. Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů. Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
– školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Termíny: 13. května, 10. června a 5. srpna 2019
Školitel: Veronika Buková – odborně způsobilá osoba v BOZP
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

5. Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY

Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek SAVE ENERGY
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
– praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Termín: 13. června a 22. srpna 2019
Školitel: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele

Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
– důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Termín: 21. června a 2. srpna 2019
Přednáší: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – ředitel Komínová asociace – APOKS
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč

Ceny za školení jsou vč. DPH
Přihlášku je možné provést e-mailem: bukova@messy.cz
Veronika Buková –  tel. 725 504 736       

PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ 
pořádaných ve spolupráci s KOMÍNOVOU ASOCIACÍ – APOKS

leden – duben 2019

Místo konání: Olivová 1412, 251 68 Kamenice (okr. Praha-východ)

  1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Odborné školení navazuje na projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“ a je určeno pro projektanty, přípraváře a vedoucí staveb.  Školení je zaměřeno na požadavky a způsoby technických řešení při navrhování a realizaci spalinových cest v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách. Účastníci školení budou, mimo jiné, seznámeni s výsledky laboratorního měření a s následným využitím těchto poznatků v praxi.
Termíny: 22. ledna, 19. února a 21. března 2019
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec
Cena školení: 600 Kč 

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3-6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Dopolední část je zaměřena na teoretickou průpravu – přednáší Ing. Waltr Sodomka. Ve druhé části školení je probírán samotný výpočtový program, uživatelské ovládání a konkrétní příklady výpočtů -přednáší Veronika Buková.
1. Jednodenní školení:
Termíny: 6. února, 20. března a 4. dubna 2019
Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 2 500 Kč
2. Dvoudenní školení:
Termíny: 24.-25. dubna 2019
Rozsah školení: 16 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 5 000 Kč

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
  • produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, použití odstraňovače dehtu

CRE-AWAY, kominické vybavení RodStation, komínové doplňky K+W, komínové průchodky a šachty MESSY SAVE ENERGY systém, nerezové komíny RAAB

Termíny: 30. ledna, 22. února a 29. dubna 2019
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Veronika Buková – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč 

4. Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů. Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
  • školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách

Termíny: 21. ledna, 25. února a 18. března 2019
Školitel: Veronika Buková – odborně způsobilá osoba v BOZP
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

 5. Autorizovaná montáž systému MESSY SAVE ENEGRY

Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek MESSY SAVE ENERGY systém
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
  • praktická ukázka montáže a ukázky realizací

Termín: 27. března a 18. dubna 2019
Školitel: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele

Školení je určeno laické veřejnosti – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

  • legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
  • důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)

Termín: 1. března a 26. dubna 2019
Přednáší: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – ředitel Komínová asociace APOKS
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč

Ceny za školení jsou vč. DPH
Přihlášku je možné provést e-mailem: bukova@messy.cz
Veronika Buková –  tel. 725 504 736       


Proběhlá školení

ROK 2018

1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Školení navazuje na odborný projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“, který se uskutečnil 19. a 20. října 2017 v prostorách ČVUT UCEEB v Buštěhradě.
Termíny: 11. září, 9. října a 13. listopadu
Rozsah školení: 4 hodin (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 600 Kč

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Termíny: 19. září, 24. října, 21. listopadu a 12. prosince 2018
Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 1 250 Kč)

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
– produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, komínové žáruvzdorné izolační průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY, nerezové komíny RAAB
Termíny: 12. září, 10. října a 14. listopadu 2018
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč

4. Školení BOZP v kominické činnosti
Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
– školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Termíny: 17. září, 15. října a 3. prosince 2018
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

5. Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY
Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek SAVE ENERGY Systém
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
– praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Termín: 14. září a 9. listopadu 2018
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
– důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Termín: 30. listopadu 2018 (další školení listopad 2018)
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč


1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách
Školení navazuje na odborný projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“, který se uskutečnil 19. a 20. října 2017 v prostorách ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Jednotlivá školení jsou v detailech koncipována pro konkrétní skupinu odporníků.
Termíny: úterý 13. února (kominíci), 20. února (členové HZS), 27. února (projektanti), 13. března (kominíci), 20. března (projektanti), 27. března 2018 (členové HZS),  11. dubna (kominíci), 18. dubna (členové HZS) a 25. dubna (projektanti), 14. května (projektanti), 31. května (kominíci), 11. června 2018 (členové HZS), 6. srpna (projektanti), 13. srpna (kominíci), 20. srpna (členové HZS)
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 600 Kč

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Termín: středa 31. ledna, 14. února, 14. března, 28. března 2018 a 19. dubna 2018, 30. května, 13. června a 31. července 2018
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 1 250 Kč)

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
– produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Termíny: pátek 23. února,16. března a 12. dubna, 24. května, 20. června a 2. srpna 2018
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

4. Školení BOZP v kominické činnosti
Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
– školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Termíny: úterý 30. ledna, 6. března a 30.dubna, 15. května a 23. července 2018
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

5. Autorizovaná montáž systému MESSY SAVE ENEGRY 50
Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek MESSY SAVE ENERGY 50
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
– praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Termín: úterý 8. března, 22. května a 9. srpna 2018
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
– důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Termín: pátek 30. března, 20. července 2018 (další školení listopad 2018)
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 300 Kč

*Ceny za školení jsou vč. DPH

Rok 2017 

pátek 15. prosince 2017
Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 300 Kč

pátek 1. prosince 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

15. listopadu 2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.

Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 450 Kč)

středa 11. října 2017
Začleňování komínů do energeticky úsporných domů, dřevostaveb a montovaných staveb

Školení je určeno odborníkům ve stavebnictví, architektům, projektantům, přípravářům a vedoucím staveb.
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč 

středa 4. října 2017
Pokračovací školení ke konferenci „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
Uzavřené školení pro účastníky konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ 

Cílem školení je prohloubit poznatky týkající se problematiky návrhů, výpočtů a začleňování komínů do dřevostaveb a úsporných staveb.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 350 Kč

úterý 3. října 2017
Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY 50
Školení je určeno montážním firmám.

Absolventi obdrží certifikát pro montáž komínových šachet a izolačních průchodek SAVE ENERGY 50
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru) 

úterý 26. září 2017
 
Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů
a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 950 Kč školení BOZP + 950 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

pátek 15. září 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

21.06.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

20.06.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedoucí

16.06.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

06.06.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

25.05.2017
Školení BOZP a BOZP při práci ve výškách
-školení pro členy MKS Brno
Místo konání: SOU Brno – Bosonohy 

24.05.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

 23.05.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedo
ucí

19.5. odborný článek na serveru TZB-info Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva
autoři: Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková

 19.05.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

16.05.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

Výstava DŮM A ZAHRADA LIBEREC – 3. – 7. května 2017

19. – 20.04.2017 Konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
 Zpráva o konferenci Komíny v pasivních domech a dřevostavbách

Výstava DŮM A ZAHRADA LOUNY – 13. – 16. dubna 2017

VH SKČR Seč – 8.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY

VH MKS Brno – 6.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                   – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

VH Pražského cechu – 3.3.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                              – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

Výstava STAVÍME BYDLÍME Třebíč – 8. a 9. února 2017