Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete termínovaný seznam našich školení

 

Členové Komínové asociace – APOKS mají nárok na slevu dle typu členství: Členství

 PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ


 

PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ
pořádaných ve spolupráci s MESSY s.r.o.
leden – duben 2020
Místo konání: Olivová 1412, 251 68 Kamenice (okr. Praha-východ)

 

 1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Odborné školení týkající se bezpečného řešení prostupů komínu hořlavými konstrukcemi je určeno pro projektanty, přípraváře, vedoucí staveb, montážníky komínů a revizní techniky.  Školení je zaměřeno na požadavky a způsoby technických řešení při navrhování a realizaci spalinových cest v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách. Účastníci školení budou, mimo jiné, seznámeni s výsledky laboratorního měření a s následným využitím těchto poznatků v praxi.

Termíny: úterky 14. ledna a 24. března
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec, Walter Sodomka – ředitel APOKS,
Veronika Buková – výpočty spalinových cest
Cena školení: 650 Kč

 

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3-6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Dopolední část je zaměřena na teoretickou průpravu a vysvětlení souvislostí – přednáší
Ing. Waltr Sodomka. Ve druhé části školení je probírán samotný výpočtový program, uživatelské ovládání a konkrétní příklady výpočtů – přednáší Veronika Buková.

 1. Jednodenní školení:
  Termíny: středy 11. března a 25. března 2020
  Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
  Cena školení: 2 500 Kč
    
 2. Dvoudenní školení:
  Termíny: úterý a středa 21. -22. dubna 2020
  Rozsah školení: 16 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
  Cena školení: 5 000 Kč
     
 3. Individuální školení pro jednu osobu: po dohodě
  Cena školení: 3 500 Kč

 

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení

Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

 • základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
 • produktové školení – požárně-bezpečnostní řešení SAVE ENERGY, prostředky pro údržbu renovaci komínů RodStation a Cre-Away, komínové doplňky K+W

Termíny: úterky 7. ledna, 4. února, 10. března a 14. dubna 2020
Přednášející: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Veronika Buková – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč 

 

4. Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů. Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

 • obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
 • školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách

Termíny: pondělky 27. ledna, 9. března a 20. dubna 2020
Školitel: Veronika Buková – odborně způsobilá osoba v BOZP
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

 

5. Řešení prostupů hořlavými konstrukcemi pomocí požárně-bezpečnostních prvků SAVE ENEGRY – produktové školení

Produktové školení týkající se bezpečného řešení prostupů komínu hořlavými konstrukcemi je určeno pro projektanty, přípraváře, vedoucí staveb, montážníky komínů a revizní techniky.  Školení je zaměřeno na praktické ukázky řešení prostupů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách s použitím prvků SAVE ENERGY. Školení je rozděleno do dvou okruhů:

 • základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití požárně-bezpečnostních prvků SAVE ENERGY (komínové šachty, svislé a vodorovné průchodky, doplňkové krytky)
 • ukázky začlenění komínů a řešení prostupů v dřevostavbách a pasivních stavbách – montáž, detaily, ukázky realizací, atd.

Termín: čtvrtek 30. ledna, pátek 20. března a čtvrtek 23. dubna 2020
Školitel: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod. do 12.00 hod.)
Cena školení: zdarma

 

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele

Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:

 • legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
 • důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)

Termín: pátky 21. února a 24. dubna 2020
Přednáší: Ing. Waltr Sodomka – soudní znalec a Ing. Walter Sodomka ml. – ředitel Komínová asociace – APOKS
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč

 

7. Odstraňování dehtu pomocí přípravku Cre-Away a používání profesionálního vybavení RodStation – produktové školení
Školení je určeno pro kominíky a revizní techniky spalinových cest.
Termín: pátky 24. ledna, 6. března a 3. dubna 2020
Přednáší: Veronika Buková – obchod a marketing MESSY s.r.o.
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod. do 12.00 hod.)
Cena školení: zdarma

Ceny za školení jsou vč. DPH
Přihlášku je možné provést e-mailem: bukova@messy.cz
Veronika Buková –  tel. 725 504 736          

spolupracujeme s:

Logo - Kominictví MESSY - velké