Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete informace o naší osvětové činnosti v oblasti komínů a kominictví.

Logo - Kominictví MESSY - velké

Členové Komínové asociace – APOKS mají nárok na slevu dle typu členství: Členství

Připravujeme: 

 PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ

 


2019 Intenzivní kurz – Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. 
Budou zrealizovány celkem 4 školící dny po 10  hodinách
Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest. Školení na sebe navzájem navazují. V rámci kurzu se řeší reálné spalinové cesty a s důrazem co co největší variabilitu výpočtů.

Termíny: 7.2.2019, 28.2. 2019, 15.3. 2019, 3.4. 2019
Rozsah školení: celkem 40 hodin (4 x 10 hodin – od 8.00 hod. do 18.00 hod.) školení je zakončeno závěrečným testem
Cena školení: 10 000 Kč (pro členy 6 500 Kč)


září – prosinec 2018

1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách

Školení navazuje na odborný projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“, který se uskutečnil 19. a 20. října 2017 v prostorách ČVUT UCEEB v Buštěhradě.
Termíny: 11. září, 9. října a 13. listopadu
Rozsah školení: 4 hodin (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 600 Kč

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Termíny: 19. září, 24. října, 21. listopadu a 12. prosince 2018
Rozsah školení: 8 hodin (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 1 250 Kč)

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
– produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, komínové žáruvzdorné izolační průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY, nerezové komíny RAAB
Termíny: 12. září, 10. října a 14. listopadu 2018
Rozsah školení: 4 hodiny (od 9.00 hod. do 13.00 hod.)
Cena školení: 450 Kč

4. Školení BOZP v kominické činnosti
Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
– školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Termíny: 17. září, 15. října a 3. prosince 2018
Rozsah školení: 3 hodiny (od 9.00 hod do 12.00 hod.)
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

5. Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY
Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek SAVE ENERGY Systém
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
– praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Termín: 14. září a 9. listopadu 2018
Rozsah školení: 5 hodin (od 9.00 hod. do 14.00 hod.)
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
– důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Termín: 30. listopadu 2018 (další školení listopad 2018)
Rozsah školení: 3 hodiny (od 13.00 hod. do 16.00 hod.)
Cena školení: 300 Kč

Ceny za školení jsou vč. DPH

Pozn.: Členové APOKS – komínové asociace mají 50% slevu na školení

 


Proběhlá školení

ROK 2018

 

1. Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách
Školení navazuje na odborný projekt „Laboratorní teplotní zkouška – Prostup komínu stropní konstrukcí“, který se uskutečnil 19. a 20. října 2017 v prostorách ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Jednotlivá školení jsou v detailech koncipována pro konkrétní skupinu odporníků.
Termíny: úterý 13. února (kominíci), 20. února (členové HZS), 27. února (projektanti), 13. března (kominíci), 20. března (projektanti), 27. března 2018 (členové HZS),  11. dubna (kominíci), 18. dubna (členové HZS) a 25. dubna (projektanti), 14. května (projektanti), 31. května (kominíci), 11. června 2018 (členové HZS), 6. srpna (projektanti), 13. srpna (kominíci), 20. srpna (členové HZS)
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 600 Kč

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Termín: středa 31. ledna, 14. února, 14. března, 28. března 2018 a 19. dubna 2018, 30. května, 13. června a 31. července 2018
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 1 250 Kč)

3. Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest
– produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Termíny: pátek 23. února,16. března a 12. dubna, 24. května, 20. června a 2. srpna 2018
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

4. Školení BOZP v kominické činnosti
Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
– školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Termíny: úterý 30. ledna, 6. března a 30.dubna, 15. května a 23. července 2018
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 850 Kč školení BOZP + 850 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

5. Autorizovaná montáž systému MESSY SAVE ENEGRY 50
Školení je určeno montážním firmám.
Absolventi obdrží certifikát pro montáž protipožárních izolačních šachet a průchodek MESSY SAVE ENERGY 50
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
– praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Termín: úterý 8. března, 22. května a 9. srpna 2018
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru)

6. Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti – provozovatelům spalinových cest.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
– legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
– důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Termín: pátek 30. března, 20. července 2018 (další školení listopad 2018)
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 300 Kč

*Ceny za školení jsou vč. DPH

Rok 2017 

pátek 15. prosince 2017
Spalinové cesty z pohledu provozovatele
Školení je určeno laické veřejnosti  – provozovatelům spalinových cest.

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
legislativní povinnosti provozovatele spalinových cest a praktický provoz
důležitost návrhu spalinové cesty ve fázi projektu, přípravy stavby (dimenzování komínu, způsob připojení spotřebiče, výběr vhodného spotřebiče)
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 300 Kč

pátek 1. prosince 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

15. listopadu 2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
Školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.

Školení probíhá ve skupině 3 – 6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou, vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění problematiky výpočtů spalinových cest.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 2 500 Kč (pro obchodní partnery 450 Kč)

středa 11. října 2017
Začleňování komínů do energeticky úsporných domů, dřevostaveb a montovaných staveb

Školení je určeno odborníkům ve stavebnictví, architektům, projektantům, přípravářům a vedoucím staveb.
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč 

středa 4. října 2017
Pokračovací školení ke konferenci „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
Uzavřené školení pro účastníky konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ 

Cílem školení je prohloubit poznatky týkající se problematiky návrhů, výpočtů a začleňování komínů do dřevostaveb a úsporných staveb.
Rozsah školení: 8 hodin
Cena školení: 350 Kč

úterý 3. října 2017
Autorizovaná montáž systému SAVE ENEGRY 50
Školení je určeno montážním firmám.

Absolventi obdrží certifikát pro montáž komínových šachet a izolačních průchodek SAVE ENERGY 50
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní informace o materiálových vlastnostech a způsobech použití izolačních, žáruvzdorných komínových šachet a průchodek
praktická ukázka montáže a ukázky realizací
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 3 000 Kč (částka bude odečtena z prvního odběru) 

úterý 26. září 2017
 
Školení BOZP v kominické činnosti

Školení je určeno OSVČ, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří provozují kominickou činnost, zabývají se vložkováním stávajících komínů
a montážemi nových komínů.
Školení je rozděleno do dvou okruhů:
obecné školení BOZP je zaměřeno na plnění zákonných povinností v oblasti BOZP a na identifikaci a prevenci rizik v kominické profesi
školení BOZP pro práci ve výškách je zaměřeno na dodržování zásad BOZP a prevenci rizik při práci ve výškách
Rozsah školení: 3 hodiny
Cena školení: 950 Kč školení BOZP + 950 Kč školení BOZP pro práci ve výškách

pátek 15. září 2017
 Návrhy komínů a ověření funkčnosti – základní výpočtové vztahy + produktové školení
Školení je určeno zejména pro revizní techniky a kominíky

Školení je rozděleno do dvou okruhů:
základní výpočtové vztahy, vysvětlení pojmů, problematika výpočtů spalinových cest produktové školení – prostředky pro údržbu renovaci komínů, komínové doplňky K+W, izolační, žáruvzdorné průchodky a šachty – systém SAVE ENERGY 50, nerezové komíny RAAB
Rozsah školení: 5 hodin
Cena školení: 450 Kč

21.06.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

20.06.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedoucí

16.06.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

06.06.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

25.05.2017
Školení BOZP a BOZP při práci ve výškách
-školení pro členy MKS Brno
Místo konání: SOU Brno – Bosonohy 

24.05.2017
Školení BOZP v kominické profesi
– školení pro OSVČ, zaměstnance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele působící v kominické činnosti

 23.05.2017
Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických staveb s důrazem na optimalizaci a individuální řešení
– školení pro projektanty, přípraváře a stavbyvedo
ucí

19.5. odborný článek na serveru TZB-info Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva
autoři: Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková

 19.05.2017
Obecné zásady umisťování spotřebičů a komínů v dřevostavbách a nízkoenergetických domech
– školení pro laickou veřejnost

16.05.2017
Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN a základní výpočtové vztahy návrhu spalinové cesty
– školení pro členy MKS BRNO

Výstava DŮM A ZAHRADA LIBEREC – 3. – 7. května 2017

19. – 20.04.2017 Konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“
 Zpráva o konferenci Komíny v pasivních domech a dřevostavbách

Výstava DŮM A ZAHRADA LOUNY – 13. – 16. dubna 2017

VH SKČR Seč – 8.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY

VH MKS Brno – 6.4.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                   – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

VH Pražského cechu – 3.3.2017 – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY
                                              – přednáška BOZP v kominické profesi – Veronika Buková

Výstava STAVÍME BYDLÍME Třebíč – 8. a 9. února 2017

 

Rok 2016

VH Středočeského cechu – 4.11.2016  – prezentace komínů RAAB a odstraňovače dehtu CRE-AWAY