Pro veřejnost

Soubor odborných příspěvků z oboru komínů a kominictví


Terminologie, rozsah a oprávnění 


Základní atributy, které Vám pomohou s výběrem vhodného komínového systému


Slovník pojmů, termínů a definic dle ČSN EN 1443, ČSN 73 4201, ČSN EN 15287-1+A1 a TPG 704 01


Rozklíčování označení systémových komínů