Pro veřejnost

Soubor odborných příspěvků a článků


Terminologie, rozsah a oprávnění


Rozklíčování označení systémových komínů.

Označení komínu má následující skladbu např.:

ČSN EN 1443 T600 N1 D 3 G 100 – pro keramické a šamotové komíny
ČSN EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 G 75 – pro ocelové nerezové komíny

Rozklíčování je velice jednoduché. Více zde: Označení komínů


Slovník pojmů, termínů a definic dle ČSN EN 1443, ČSN 73 4201, ČSN EN 15287-1+A1 a TPG 704 01


Základní atributy, které Vám pomohou s výběrem vhodného komínového systému


Online výpočty pro kominíky, projektanty i laickou veřejnost.

  • Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem vůči hřebenu střechy
  • Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem nad střechou
  • Výpočet ochranného pásma u vyústění spalin u plynových spotřebičů v provedení C do jmenovitého výkonu 24 kW
  • …..

Komínová asociace nabízí i výpočty spalinových cest.

Výpočty provádíme pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Pro zpracování výpočtu spalinových cest používáme výpočtový program KESA ALADIN. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových a teplotních podmínek. Celý výpočet, včetně použitých vstupních dat, je shrnut v podrobném protokolu o výpočtu. Dodavatel programu KESA ALADIN garantuje soulad výpočtového postupu s výše uvedenými ČSN EN.

Více informací včetně datového listu pro výpočet ZDE