Norské fondy

 

    

Spalování pevných paliv a jejich vliv na ovzduší a životní prostředí – bilaterální spolupráce APOKS a Norsk Energi

Fuel combustion and their influence on the air and the environment – bilateral cooperation of APOKS and Norsk Energi
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Cílem této iniciativy je navázat spolupráci organizací APOKS a Norsk Energi a podílet se na řešení otázky spalování pevných paliv a jeho dopadu na ovzduší a životní prostředí obecně.

APOKShttps://www.kominy.komin.cz/, Olivová 1412, 251 68 Kamenice

Komínová asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s. je nezávislý neziskový spolek, jehož cílem je vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumu a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem zplodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí.

APOKS se zabývá především poradenskou a výukovou činností. Hlavními tématy zájmu jsou snižování vlivu spalovacích procesů na ovzduší a životní prostředí, bezpečná integrace komínových systémů do moderních staveb, energetika a vytápění.

Norsk energihttps://www.energi.no/en/, Hoffsveien 13, 0275 Oslo

Norsk Energi je přední poradenská společnost v oblasti energetiky, životního prostředí a bezpečnosti, specializující se na systémy tepelné energie.

Aktivně se zabývají řadou velkých i malých projektů zaměřených na energetickou účinnost a snižování emisí skleníkových plynů – především prostřednictvím poradenství, designu, vývoje technologií a školení.

Spolupráce s APOKS – Norsk Energi by mohla přispívat k tématům, jako jsou opatření ke snižování emisí na technické a institucionální úrovni, jakož i monitorování kvality ovzduší. V Norsku a Polsku pracují na osvětových aktivitách týkajících se snižování emisí domácností z malých kotlů a kamen. Například polský program „Stop smog“ podporovaný Norskými granty získal velkou pozornost na politické i městské úrovni.  Norsk energi je do této iniciativy zapojena jako partner pro konzultace a sdílení zkušeností.