Online výpočty

1) Výpočet minimální výšky komínu vůči hřebenu střechy

Máte střechu se sklonem větším než 20° a potřebujete vědět jak vysoký musí být Váš komín nad střechou? Při vzdálenosti komínu menší než 200 cm od hřebene střechy musí být ústí komínu vždy minimálně 65 cm nad hřeben střechy. 

Pokud je však komín ve vzdálenosti větší než 200 cm od hřebene šikmé střechy se sklonem větším nežli 20° platí pravidlo, že se počítá výška 65 cm nad větrný úhel 10° oproti vodorovné rovině hřebenu této střechy. 

Výšku komínu vůči hřebeni si můžete jednoduše spočítat ve výpočetním formuláři níže. Do prvního políčka a = napište vzdálenost komínu od hřebene. Výško komínu vůči hřebeni se Vám zobrazí o políčko níže b = . Tato hodnota říká minimální výšku nad hřebenem (+) respektive pod hřebenem (-), ve které se musí nacházet ústí komínu.

 

 

2) Výpočet minimální výšky komínu nad střechou