Online výpočty

1) Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem vůči hřebenu střechy

Máte střechu se sklonem větším než 20° a potřebujete vědět jak vysoký musí být Váš komín nad střechou? Při vzdálenosti komínu menší než 200 cm od hřebene střechy musí být ústí komínu vždy minimálně 65 cm nad hřeben střechy. 

Pokud je však komín ve vzdálenosti větší než 200 cm od hřebene šikmé střechy se sklonem větším nežli 20° platí pravidlo, že se počítá výška 65 cm nad větrný úhel 10° oproti vodorovné rovině hřebenu této střechy. 

Výšku komínu vůči hřebeni si můžete jednoduše spočítat ve výpočetním formuláři níže. Do prvního políčka a = napište vzdálenost komínu od hřebene. Výško komínu vůči hřebeni se Vám zobrazí o políčko níže b = . Tato hodnota říká minimální výšku nad hřebenem (+) respektive pod hřebenem (-), ve které se musí nacházet ústí komínu.

 


2) Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem nad střechou

Dále si můžete vypočítat výšku komínu nad střechou ( c = ).
K výpočtu výšky komínu nad střechou stačí vzdálenost a sklon střechy.

V případě, kdy sklon střechy je menší než 20°, je minimální výška komínu nad rovinou střechy (atiky) 1 m, bez ohledu na vzdálenost od hřebene střechy. (Tento výpočet nezohledňuje překážky.)


3) Výpočet ochranného pásma u vyústění spalin u plynových spotřebičů v provedení C do jmenovitého výkonu 24 kW

Odvod spalin do ovzduší skrze venkovní stěnu lze navrhnout pouze v technicky odůvodněných případech. Týká se pouze spotřebičů v provedení C nebo B33, u jichž je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout zpět do místnosti, ve které je spotřebič instalován.

Podmínky pro realizaci komínu komínu plynového kondenzačního kotle vyústěného na fasádu ZDE.

Přípustné vzdálenosti od otvorů (oken, balkonových dveří,…) a způsob vytvoření ochranného pásma je patrný z následujícího výpočtu.

Výpočet vychází z jmenovitého výkonu spotřebiče. Pro výpočet zadejte tento výkon do kolonky níže.